• Je mag meer verwachten

Expect Better is een initiatief van 3 ervaren professionals die vinden dat het beter kan en moet. Ik hoor u zich al vragen: Wat kan er dan beter? Onze gezamenlijke achtergrond is ICT, dus laten we daarmee beginnen. Wij hebben verschillende rollen in de ICT ingevuld, van IT manager tot testmanager en van ICT architect tot informatiemanager.

Wij zijn er van overtuigd dat (ICT) projecten resultaten kunnen opleveren die beter aansluiten bij de verwachtingen van de klant. Wij hebben daar een naam aangegeven: Business Acceptatie Management. Wat is dat dan Business Acceptatie Management? Dat heeft voor ons nog geen heldere vorm maar het is een proces dat zich richt op het zo dicht mogelijk bij elkaar krijgen van de verwachtingen van de klant versus de mogelijkheden die de leverancier kan bieden. Wij willen hier verder vorm aangeven door blog’s te schrijven, discussie te voeren en ideeën uit te wisselen. In eerste instantie zullen onze blog’s gericht zijn op wat wij zien als de uitdaging. Wat zijn de processen die de huidige status quo in stand houdt. Als we dit met z’n allen helder kunnen krijgen dan kunnen we de stap naar de oplossingsrichting gaan maken.

Vele regels helpen niet

Hoe meer regels des te meer (fiscale) fraude of Hoe meer fraude des te meer regels Tja het kip en het ei verhaal. Mijn stelling is dat vele regels niet helpen. De opgelegde regels (bijv. Basel 1,2,3, RWA, ILAAP, ICAAP en nog veel meer) zijn een (extra) bevestiging van een bepaalde manier van denken. Nog meer in […]

dreamstime_l_50006335

Een serieus (kwaliteits)management probleem

Kwaliteitsmanagement is gebaseerd op een 8-tal principes. Drie van de principes van kwaliteitsmanagement (klantgerichtheid, leiderschap en betrokken medewerkers) hangen sterk samen de leiderschapskwali-teiten van het management. Een klantgerichte organisaties kan je alleen worden als je betrokken medewerkers hebt en voor betrokken medewerkers heb je goed management nodig met leiderschapskwali-teiten. Dat lijkt allemaal heel logisch maar […]

sollicitant

De sollicitatie

Recentelijk werd ik gevraagd om te adviseren in een sollicitatietraject. Het beoordelen van de geschiktheid van kandidaten voor een functie bij een bedrijf of instelling: Hoe doe je dat? Waar selecteren we op, wat zijn de eisen aan de harde en zachte skills, hoe waarderen we dat? Een methodische, checklist achtige benadering of is er […]

Business deal. Close up of a handshake

Uw adviseur …..

Kent u dat? Voor bijna elk product of dienst krijgt u een adviseur toegewezen. Of het nou uw Gas & Licht betreft, of uw bank, of uw auto (maak kennis met uw mobiliteitsadviseur!), er wordt wat af geadviseerd. Maar wat is dat nou precies?   Volgens Wiki: Een adviseur (Engels: consultant) is iemand die zijn […]

klakoen1.jpg

Kalkoen wat eten we met kerst

Ik hoorde deze uitspraak laatst weer ergens en dat deed mij denken dat ik deze uitspraak in het verleden ook vaak gebruikte. Bijvoorbeeld als we in een MT vergadering een verandering bespraken die we wilden doorvoeren. Mooi excuus om medewerkers niet te betrekken. Medewerkers spreken toch alleen maar naar eigen belang, die hoef je niets […]

iStock_000019608961XSmall

Expect Better

Mogen we verwachten dat het beter wordt? Nee, sterker nog, we moeten verwachten dat het beter wordt. Expect better is ons motto en dat hebben we niet voor niets gekozen. Mag je dan niet tevreden zijn? Uiteraard mag je tevreden zijn met het resultaat tot nu toe maar tevredenheid naar de toekomst wordt al snel zelfgenoegzaamheid. […]